Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych stała 2024-05-29
2 Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2024-05-29
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-29
4 Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2024-05-29