Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-04 uchwałą nr Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji jest:

 1. współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu gminy
  i jego opiniowanie;
 2. analiza okresowa realizacji budżetu gminy oraz opiniowanie propozycji zmian
  w budżecie;
 3. opiniowanie:
 1. wniosków dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek,
 2. projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 3. spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 4. spraw z zakresu oświaty, w tym prowadzenie szkół, przedszkola oraz dowozu dzieci do szkół,
 5. spraw z zakresu kultury,
 6. spraw z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 7. spraw z zakresu pomocy społecznej i opieki nad chorym w domu.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Binkowski członek
Maria Dudek 1 wiceprzewodniczący
Joanna Osiewalska członek Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Izabella Senda 0przewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Rafał Stańko członek Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa