Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
45 - rozwiń Pomalowanie ścian zewnętrznych budynku świetlicy interpelacja Renata Miecznikowska 2022-11-22 2022-11-24
44 - rozwiń Wznowienie nakładu książki "Gawędy bańskie" interpelacja Izabella Senda 2022-11-10 2022-11-17
43 - rozwiń Postawienie lampy hybrydowej lub elektrycznej interpelacja Renata Miecznikowska 2022-11-04 2022-11-08
42 - rozwiń Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Baniewickiej wniosek Joanna Osiewalska 2022-08-04 2022-08-16
41 - rozwiń Utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Baniewickiej interpelacja Joanna Osiewalska 2022-08-04 2022-08-12
40 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi przy ul. Dworcowej w miejscowości Banie interpelacja Joanna Osiewalska 2022-08-04 2022-08-12
39 - rozwiń Przedłużenie oświetlenia ulicznego na ul. Baniewickiej w miejscowości Banie interpelacja Joanna Osiewalska 2022-08-04 2022-08-05
38 - rozwiń Remont lub naprawa nawierzchni drogi dojazdowej z ul. Jagiellońskiej do garaży położonych za budynkiem nr 2 w Baniach. interpelacja Izabella Senda 2022-02-04 2022-02-15
37 - rozwiń Zamontowanie progów zwalniających w miejscowości Babinek interpelacja Izabela Wilk 2021-08-17 2021-08-18
36 - rozwiń Postawienie lustra sferycznego w miejsowości Babinek interpelacja Izabela Wilk 2021-04-28 2021-05-10
35 - rozwiń Interpelacja dot. przedłużenia gminnej drogi dojazdowej interpelacja Joanna Osiewalska 2021-03-09 2021-03-12
34 - rozwiń Postawienie lustra sferycznego interpelacja Alicja Burzyńska 2020-10-12 2020-10-19
33 - rozwiń Zorganizowanie uprzątnięcia porośniętych chwastami miejsc w centrum miejscwości Banie interpelacja Joanna Osiewalska 2020-08-13 2020-08-19
32 - rozwiń Zorganizowanie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci na tzw. "rampie" przy byłej stacji PKP w Baniach i przy drodze na działki rekreacyjne interpelacja Izabella Senda 2020-03-06 2020-03-10
31 - rozwiń Zorganizowanie uprzątnięcia śmieci zalegających wzdłuż brzegu rzeki Tywy w Baniach interpelacja Izabella Senda 2020-03-06 2020-03-10
30 - rozwiń Umożliwienie kontaktu z radnymi w konkretnych okręgach wborczych interpelacja Izabella Senda 2019-09-19 2019-09-30
29 - rozwiń Wycinka gałęzi drzew i krzewów na drodze powiatowej Sosnowo-Lubanowo interpelacja Alicja Burzyńska 2019-06-19 2019-07-26
28 - rozwiń w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Bol. Chrobrego zapytanie Tadeusz Kufel 2019-06-12 2019-06-17
27 - rozwiń Naprawa podłoża na podwórku Przedszkola w Baniach zapytanie Tadeusz Kufel 2019-06-12 2019-06-25
26 - rozwiń w sprawie uaktualnienia bazy przedsiębiorców zapytanie Tadeusz Kufel 2019-06-06 2019-06-18
25 - rozwiń Dotyczy remontu kapitalnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 2 zapytanie Tadeusz Kufel 2019-06-06 2019-06-12
24 - rozwiń Dotyczy oznakowania ulicy Chrobrego i Sportowej – skrzyżowanie – znak STOP zapytanie Tadeusz Kufel 2019-06-06 2019-06-10
23 - rozwiń w sprawie znaków drogowych w Sosnowie interpelacja Alicja Burzyńska 2019-06-06 2019-06-10
22 - rozwiń w sprawie podwyżki diet dla strażaków interpelacja Tadeusz Kufel 2019-05-16 2019-05-21
21 - rozwiń w sprawie naprawy drogi przez Babinek interpelacja Izabela Wilk 2019-04-25 2019-05-06
20 - rozwiń w sprawie uprzątnięcia alejki spacerowej interpelacja Tadeusz Kufel 2019-04-10 2019-04-18
19 - rozwiń o naprawę drogi powiatowej relacji Banie-Myślibórz i o przycięcie gałęzi drzew wchodzących w granice jezdni drogi od Piaseczna do granicy gminy w kierunku Myśliborza interpelacja Andrzej Binkowski 2019-03-26 2019-03-27
18 - rozwiń w sprawie remontu drogi gminnej i o wykonanie chodnika w Kunowie zapytanie Maria Dudek 2019-02-08 2019-02-20
17 - rozwiń W sprawie wycinki spróchniałego drzewa w miejscowości Dłużyna interpelacja Anna Biernat 2019-02-18 2019-03-01
16 - rozwiń w sprawie wykonania kanalizacji na ul. Dworcowej interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-18 2019-02-25
15 - rozwiń W sprawie zabezpieczenia środków na remont drogi na ul. Sosnowej interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-18 2019-02-22
14 - rozwiń W sprawie zamontowania progu zwalniającego interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-18 2019-02-22
13 - rozwiń w sprawie wycięcia brzozy interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-11 2019-02-20
12 - rozwiń w sprawie naprawy chodnika w Baniach interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-11 2019-02-20
11 - rozwiń Oświetlenie na cmentarzu interpelacja Tadeusz Kufel 2019-01-15 2019-01-18
10 - rozwiń Załatwienie problemu zawalającego się budynku po byłej synagodze interpelacja Tadeusz Kufel 2019-01-15 2019-01-22
9 - rozwiń Modernizacja ulic i dojazdów do posesji w Baniach interpelacja Tadeusz Kufel 2019-01-15 2019-01-25
8 - rozwiń o utworzenie lapidarium interpelacja Izabella Senda 2019-01-10 2019-01-15
7 - rozwiń w sprawie renowacji pompy wodnej w Baniach interpelacja Izabella Senda 2019-01-10 2019-01-21
6 - rozwiń w sprawie przełożenia/remontu ścieżki prowadzącej z osiedla bloków przy ul. Różanej i Jagiellońskiej do ulicy Skośnej w Baniach interpelacja Izabella Senda 2019-01-10 2019-01-21
5 - rozwiń Wyrównanie bądź wymiana podłoża na terenie przez budynkiem Przedszkola w Baniach interpelacja Tadeusz Kufel 2018-12-19 2018-12-31
4 - rozwiń Wymiana lustra sferycznego - drogowego w Rożnowie interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-19 2018-12-31
3 - rozwiń Zamontowanie słupów oświetleniowych interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-13 2018-12-19
2 - rozwiń w sprawie postawienia tablicy informacyjnej w miejscowości Rożnowo interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-04 2018-12-17
1 - rozwiń w sprawie postawienia tablicy informacyjnej w miejscowości Sosnowo interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-04 2018-12-17