Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-04 uchwałą nr Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym stanowi:

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Burzyńska członek Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Michał Chmielnicki członek
Renata Miecznikowska 1 wiceprzewodniczący
Joanna Osiewalska 0przewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Izabela Wilk członek