Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-04 uchwałą nr Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym stanowi:

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Biernat członek
Alicja Burzyńska 0przewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Michał Chmielnicki członek
Joanna Kamińska członek Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Renata Miecznikowska 1 wiceprzewodniczący