Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-04 uchwałą nr Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji jest:

 1. współpraca z Izbą Rolniczą oraz innymi organizacjami społecznymi rolników;
 2. opiniowanie planu remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 3. opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:
 1. wycinki drzew,
 2. pielęgnacji terenów zielonych,
 3. gospodarki wodno-ściekowej,
 4. ochrony terenów objętych programem Natura 2000,
 5. realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 6. realizacji przez Gminę Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami;
 1. opiniowanie spraw z zakresu gospodarki wodnej w gminie, w tym:
 1. melioracji użytków rolnych,
 2. odwodnienia dróg.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Binkowski 0przewodniczący
Bogdan Dąbrowski członek
Andrzej Kejs 1 wiceprzewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa
Robert Miecznikowski członek
Izabela Wilk członek