Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
20 - rozwiń w sprawie uprzątnięcia alejki spacerowej interpelacja Tadeusz Kufel 2019-04-10
19 - rozwiń o naprawę drogi powiatowej relacji Banie-Myślibórz i o przycięcie gałęzi drzew wchodzących w granice jezdni drogi od Piaseczna do granicy gminy w kierunku Myśliborza interpelacja Andrzej Binkowski 2019-03-26 2019-03-27
18 - rozwiń w sprawie remontu drogi gminnej i o wykonanie chodnika w Kunowie zapytanie Maria Dudek 2019-02-08 2019-02-20
17 - rozwiń W sprawie wycinki spróchniałego drzewa w miejscowości Dłużyna interpelacja Anna Biernat 2019-02-18 2019-03-01
16 - rozwiń w sprawie wykonania kanalizacji na ul. Dworcowej interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-18 2019-02-25
15 - rozwiń W sprawie zabezpieczenia środków na remont drogi na ul. Sosnowej interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-18 2019-02-22
14 - rozwiń W sprawie zamontowania progu zwalniającego interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-18 2019-02-22
13 - rozwiń w sprawie wycięcia brzozy interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-11 2019-02-20
12 - rozwiń w sprawie naprawy chodnika w Baniach interpelacja Tadeusz Kufel 2019-02-11 2019-02-20
11 - rozwiń Oświetlenie na cmentarzu interpelacja Tadeusz Kufel 2019-01-15 2019-01-18
10 - rozwiń Załatwienie problemu zawalającego się budynku po byłej synagodze interpelacja Tadeusz Kufel 2019-01-15 2019-01-22
9 - rozwiń Modernizacja ulic i dojazdów do posesji w Baniach interpelacja Tadeusz Kufel 2019-01-15 2019-01-25
8 - rozwiń o utworzenie lapidarium interpelacja Izabella Senda 2019-01-10 2019-01-15
7 - rozwiń w sprawie renowacji pompy wodnej w Baniach interpelacja Izabella Senda 2019-01-10 2019-01-21
6 - rozwiń w sprawie przełożenia/remontu ścieżki prowadzącej z osiedla bloków przy ul. Różanej i Jagiellońskiej do ulicy Skośnej w Baniach interpelacja Izabella Senda 2019-01-10 2019-01-21
5 - rozwiń Wyrównanie bądź wymiana podłoża na terenie przez budynkiem Przedszkola w Baniach interpelacja Tadeusz Kufel 2018-12-19 2018-12-31
4 - rozwiń Wymiana lustra sferycznego - drogowego w Rożnowie interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-19 2018-12-31
3 - rozwiń Zamontowanie słupów oświetleniowych interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-13 2018-12-19
2 - rozwiń w sprawie postawienia tablicy informacyjnej w miejscowości Rożnowo interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-04 2018-12-17
1 - rozwiń w sprawie postawienia tablicy informacyjnej w miejscowości Sosnowo interpelacja Alicja Burzyńska 2018-12-04 2018-12-17