Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

o utworzenie lapidarium

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak
data wpływu: 2019-01-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabella Senda wiceprzewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-15