Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Modernizacja ulic i dojazdów do posesji w Baniach

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak
data wpływu: 2019-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Kufel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-25