Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrównanie bądź wymiana podłoża na terenie przez budynkiem Przedszkola w Baniach

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Kufel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-31