Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie postawienia tablicy informacyjnej w miejscowości Sosnowo

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2018-12-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Burzyńska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-17