Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont lub naprawa nawierzchni drogi dojazdowej z ul. Jagiellońskiej do garaży położonych za budynkiem nr 2 w Baniach.

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2022-02-04, data przekazania: 2022-02-04

Zwracam się z prośbą o remont lub naprawę nawierzchni drogi dojazdowej prowadzącej z ul. Jagiellońskiej do garaży położonych za budynkiem nr 2 w Baniach.

Droga do garaży została zniszczona pod wpływem działania natury (ulewne deszcze wypłukały piaskową nawierzchnię). Z drogi wystają pokaźnej wielkości kamienie i studzienka kanalizacyjna. Z tego powodu dojazd do posesji przy garażach i do samych garaży jest utrudniony i może być przyczyną uszkodzenia pojazdów.

W budynku dzielącym podwórko z garażami mieszkają dwie osoby niepełnosprawne, mające trudności
z poruszaniem się. Wyrównana droga umożliwi im komunikację. 

Obecnie niezabezpieczona, będzie ulegała dalszemu zniszczeniu i degradacji.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabella Senda wiceprzewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-02-15

W odpowiedzi na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do garaży położonych na dz. nr 551 obręb Banie 2 przy ul. Jagiellońskiej informuję, że zjazd z ul. Jagiellońskiej do posesji nr 4 i do garaży zostanie przedłużony poza wystającą studzienkę kanalizacji sanitarnej. Prace zostaną wykonane po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowlanego przez Starostwo Powiatowe
w Gryfinie - Wydział Budownictwa i Architektury.