Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie progów zwalniających w miejscowości Babinek

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2021-08-17, data przekazania: 2021-08-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabela Wilk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-08-18