Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Postawienie lustra sferycznego w miejsowości Babinek

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2021-04-28, data przekazania: 2021-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabela Wilk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-10