Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zorganizowanie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci na tzw. "rampie" przy byłej stacji PKP w Baniach i przy drodze na działki rekreacyjne

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2020-03-06, data przekazania: 2020-03-06

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie uprzątnięcia rozprzestrzeniającego się w bardzo szybkim tempie dzikiego wysypiska śmieci na tzw. „rampie” przy byłej stacji PKP w Baniach i przy drodze na działki rekreacyjne od strony drogi do Baniewic. W miejscach tych w ostatnim czasie pojawiło się coraz więcej śmieci o dużych gabarytach (obudowy pralek, lodówek, kuchenek gazowych), które są porozrzucane na znacznej przestrzeni.

Sytuacja ta jest znaczącym problemem dla ludzi mieszkających przy ulicy Dworcowej i Baniewickiej, a także zachęca innych do składowania tam swoich śmieci.

Odpady są porozrzucane w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej, co niekorzystnie wpływa na turystyczny wizerunek naszej gminy.

Wskazanym byłoby zamieszczenie w tych miejscach tablic informujących o zakazie składowania śmieci i kamery rejestrującej w celu zapobiegania kolejnym takim incydentom.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabella Senda wiceprzewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Arkadiusz Łysik

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-10

Nawiązując do złożonych interpelacji dotyczących likwidacji dzikiego wysypiska śmieci zlokalizowanego na znacznej długości od starej rampy kolejowej wzdłuż ścieżki rowerowej w kierunku ul. Baniewickiej oraz śmieci wzdłuż rzeki Tywy w kierunku ul. Gdańskiej informuję, że zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie istniejącej sytuacji. Od dnia 9 bieżącego miesiąca pracownicy Gminy zaangażowani zostali do sprzątnięcia nieczystości. Zostaną zakupione tablice informujące o zakazie wysypywania śmieci i zamontowane w miejscach szczególnie narażonych i upodobanych sobie przez mieszkańców do stosowania tego typu praktyk