Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zorganizowanie uprzątnięcia śmieci zalegających wzdłuż brzegu rzeki Tywy w Baniach

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2020-03-06, data przekazania: 2020-03-06

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie uprzątnięcia śmieci zalegających wzdłuż brzegu rzeki Tywy w Baniach od zejścia przy ulicy Targowej przez ul. Mostową do ul. Gdańskiej (teren przy ogródkach działkowych wzdłuż brzegu jeziora). Na terenie przybrzeżnym znajdują się obecnie znaczne ilości butelek szklanych i plastikowych. Wskazanym byłoby ich uprzątnięcie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, gdyż w tej chwili z powodu braku wysokiej roślinności miejsca dzikich wysypisk są najbardziej widoczne.

Zalegające śmieci w tych miejscach źle wpływają na turystyczny wizerunek naszej miejscowości oraz uprzykrzają spacery i wypoczynek.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabella Senda wiceprzewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Arkadiusz Łysik

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-10

Nawiązując do złożonych interpelacji dotyczących likwidacji dzikiego wysypiska śmieci zlokalizowanego na znacznej długości od starej rampy kolejowej wzdłuż ścieżki rowerowej w kierunku ul. Baniewickiej oraz śmieci wzdłuż rzeki Tywy w kierunku ul. Gdańskiej informuję, że zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie istniejącej sytuacji. Od dnia 9 bieżącego miesiąca pracownicy Gminy zaangażowani zostali do sprzątnięcia nieczystości. Zostaną zakupione tablice informujące o zakazie wysypywania śmieci i zamontowane w miejscach szczególnie narażonych i upodobanych sobie przez mieszkańców do stosowania tego typu praktyk