Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wycinka gałęzi drzew i krzewów na drodze powiatowej Sosnowo-Lubanowo

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-06-19

Czy istnieje możliwość wycinki gałęzi drzew i krzewów w pasie przydrogowym Lubanowo- Sosnowo? Szczególną uwagę zwracam na zarośnięty ostry zakręt przy Młynie nad Tywą. W tym miejscu gałęzie rosną nad pasem drogowym, przez co kierowcy zjeżdżają na przeciwny pas i tym samym stwarzają niebezpieczeństwo wypadku. Kolejnym miejscem stwarzającym niebezpieczeństwo jest skrzyżowanie drogi ze ścieżką rowerową na wzniesieniu przed miejscowością Lubanowo. W tym miejscu również jest ograniczona widoczność z powodu nadmiernie rozrośniętej roślinności przydrożnej. Kierujący autem od strony Sosnowa do miejscowości Lubanowo ma utrudnioną widoczność przejeżdżających rowerzystów. 

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Burzyńska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-26

Przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydział Zarządzania Drogami:

Zwracam prośbą o przycięcie krzaków i podcięcie gałęzi przy drodze powiatowej 1372Z w odcinku Lubanowo-Sosnowo. Bardzo niebezpieczny jest zakręt przy młynie nad Tywą. Pas drogowy jest bardzo zarośnięty i kierowcy zjeżdżają na przeciwległy pas drogowy, czy stwarzają bardzo duże ryzyko wystąpienia wypadku. Sprawę proszę potraktować jako pilną.