Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

w sprawie znaków drogowych w Sosnowie

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-06-06

Czy istnieje możliwość ustawienia znaku ostrzegawczego, pionowego A-3 (niebezpieczne zakręty-pierwszy w prawo) w miejscowości Sosnowo?

Obecnie przy wjeździe do wsi Sosnowo, od miejscowości Lubanowo, brak jest znaku ostrzegawczego A-3 (niebezpieczne zakręty – pierwszy prawo). Brak znaku stwarza zagrożenie bezpośrednie dla osób spoza miejscowości. Widoczność ostrego zakrętu jest ograniczona przez ukształtowanie terenu oraz uprawy rolne. Dlatego jego ustawienie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Znak pionowy przy drodze wyjazdowej z miejscowości Sosnowo w kierunku Lubanowo jest mało widoczny (wyblakły od warunków atmosferycznych). Zwracam się z prośbą o wymianę na nowy.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Burzyńska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-10

Interpelacja została przesłana do Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydział Zarządzania Drogami z prośbą o ustawienie znaku A-3 (dwa niebezpieczne zakręty-pierwszy w prawo) przy wjeździe  do miejscowości Sosnowo od strony Lubanowa oraz wymianę znaku A-3 stojącego przy wyjeździe z Sosnowa w kierunku Lubanowa na bardziej czytelny.