Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat za
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda nieobecny
12 Anna Siwek za
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk nieobecny
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 0 1 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat za
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda nieobecny
12 Anna Siwek za
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk nieobecny
15 Michał Chmielnicki przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat za
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda nieobecny
12 Anna Siwek za
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk nieobecny
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat za
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda nieobecny
12 Anna Siwek za
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk nieobecny
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat za
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda nieobecny
12 Anna Siwek za
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk nieobecny
15 Michał Chmielnicki za