Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 9 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat nieobecny
2 Andrzej Binkowski wstrzymał się
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek wstrzymał się
6 Joanna Kamińska wstrzymał się
7 Andrzej Kejs wstrzymał się
8 Renata Miecznikowska za
9 Robert Miecznikowski za
10 Joanna Osiewalska wstrzymał się
11 Izabella Senda wstrzymał się
12 Anna Siwek wstrzymał się
13 Rafał Stańko wstrzymał się
14 Izabela Wilk wstrzymał się
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 8 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat nieobecny
2 Andrzej Binkowski wstrzymał się
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski nieobecny
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska wstrzymał się
7 Andrzej Kejs wstrzymał się
8 Renata Miecznikowska wstrzymał się
9 Robert Miecznikowski za
10 Joanna Osiewalska wstrzymał się
11 Izabella Senda za
12 Anna Siwek wstrzymał się
13 Rafał Stańko wstrzymał się
14 Izabela Wilk wstrzymał się
15 Michał Chmielnicki za