Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat nieobecny
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski za
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda za
12 Anna Siwek nieobecny
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk za
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat nieobecny
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski za
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda za
12 Anna Siwek nieobecny
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk za
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat nieobecny
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski za
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda za
12 Anna Siwek nieobecny
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk za
15 Michał Chmielnicki za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Biernat nieobecny
2 Andrzej Binkowski za
3 Alicja Burzyńska za
4 Bogdan Dąbrowski za
5 Maria Dudek za
6 Joanna Kamińska za
7 Andrzej Kejs za
8 Renata Miecznikowska nieobecny
9 Robert Miecznikowski nieobecny
10 Joanna Osiewalska za
11 Izabella Senda za
12 Anna Siwek nieobecny
13 Rafał Stańko nieobecny
14 Izabela Wilk za
15 Michał Chmielnicki za