Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. przedłużenia gminnej drogi dojazdowej

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2021-03-09, data przekazania: 2021-03-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Osiewalska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-12