Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Postawienie lustra sferycznego

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2020-10-12, data przekazania: 2020-10-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Burzyńska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-19