Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zorganizowanie uprzątnięcia porośniętych chwastami miejsc w centrum miejscwości Banie

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2020-08-13, data przekazania: 2020-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Osiewalska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-08-19