Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zorganizowanie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci na tzw. "rampie" przy byłej stacji PKP w Baniach i przy drodze na działki rekreacyjne

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2020-03-06, data przekazania: 2020-03-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Izabella Senda wiceprzewodniczący Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Arkadiusz Łysik

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-10