Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wycinka gałęzi drzew i krzewów na drodze powiatowej Sosnowo-Lubanowo

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-06-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Burzyńska radny Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-26