Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie podwyżki diet dla strażaków

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-05-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Kufel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-21