Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie uprzątnięcia alejki spacerowej

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-04-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Kufel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-18