Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

o naprawę drogi powiatowej relacji Banie-Myślibórz i o przycięcie gałęzi drzew wchodzących w granice jezdni drogi od Piaseczna do granicy gminy w kierunku Myśliborza

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Binkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-27