Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie wycinki spróchniałego drzewa w miejscowości Dłużyna

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Banie
data wpływu: 2019-02-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Biernat radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Banie Arkadiusz Augustyniak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-01